en
Celso Albelo, tenor nacido en Tenerife, fotografiado en Barcelona, junio 2011 Celso Albelo
Artiste

Celso Albelo

Sur d’autres réseaux sociaux