Yusif Eyvazov

Soloist

The roles of Yusif

  • Tenor

    Anna Netrebko and Yusif Eyvazov